Členové kapely
Jura
Přema
Karel
Mánička
Tonda
Jura
Přema
Karel
Mánička
Tonda